Maansverduistering (10 december 2011)

 

Op zaterdag 10 december zou de maan verduisterd opkomen. In Azie kon men genieten van een totale maansverduistering. In Grou was het de hele dag helder, maar waren er wolken toen de maan om ongeveer half vijf opkwam. Gelukkig kon ik om 17:00 deze foto nog maken.

Opmerkelijk: mijn eerste maansverduistering was op 10 december 1973. Deze is 2 'Metonic cycli' nadien. Vaak is na 19 jaar (of 38) er weer een zons- of maanverduistering op dezelfde kalenderdag.

 

terug